Payment Management

Payment Management -hallintapalvelu mahdollistaa tehokkaan ja automatisoidun jälkikäsittelytoiminnan logistiikkayhtiön maksutapahtumien hallintaan.

router_1080x1080_Management_Portal (1)

Payment Management tarjoaa logistiikkayhtiölle hallintatyövälineen tilaus- ja maksutapahtumien sähköiseen vastaanottamiseen, matkatapahtumien käsittelyyn, raportointiin sekä aineiston oikeellisuuden tarkistamiseen ja virheenkorjaukseen.

Payment Managementilla tarkistetaan ja korjataan tapahtumatietojen oikeellisuus automaattisesti sisäisten sääntöjen avulla, mikä vähentää jälkikäsittelyn ja henkilötyötarpeen määrää. 

Payment Management tuottaa valmiin aineiston asiakaslaskutuksen ja autoilijatilityksen toimenpiteitä varten. Laskutus- ja tilitysaineisto on siirrettävissä sähköisesti logistiikkayhtiön laskutusjärjestelmään.

Keskeisimmät ominaisuudet

icon-payment
Tilaus- ja maksutapahtumien sähköinen vastaanotto eri palvelukanavista
icon-analyze
Tapahtumatietojen oikeellisuuden tarkistus sisäisten sääntöjen ja ulkoisten palveluiden kautta, sekä virheellisen aineiston automaattinen korjaus
icon-send
Tapahtumien lähetys tarvittaessa ulkoisiin tilaus- tai laskutusjärjestelmiin
icon-folder
Autoilijatilitysten hallinta ja aineiston luonti laskutusjärjestelmään
icon-documents
Laskutusaineiston tuottaminen asiakaslaskutusta varten
icon-flexibility
Integraatiot

Integraatiokyvykkyys

Tilaus- ja maksutapahtumien vastaanotto rajapintaliitynnällä

Tapahtumamuutosten välittäminen kolmansille osapuolille